Boekhouding

Balansen

De balans is het financiële gezondheidsbulletin van je onderneming. Samen met de resultatenrekening is het een van de belangrijkste onderdelen van je jaarrekening.

De Finivo-specialisten waken er samen met jou over dat je balans niet alleen perfect in evenwicht is maar schaven ook haar conditie bij. Zeker bij een verkoop of overname is een balans in topvorm een belangrijke troef. Reken op de meerwaarde van ons advies.

Jouw Finivo-team maakt verschillende keren per jaar je balans en/of exploitatierekening op. Daarbij wordt de belasting correct berekend en niet enkel geraamd. Uiteraard worden de nodige bijlagen toegevoegd om de resultaten te verduidelijken.

Jaarrekening

De jaarrekening moet elk jaar worden neergelegd volgens het schema van de Nationale Bank van België. Maar ze is veel meer dan een administratieve verplichting. Ze is ook het externe financiële visitekaartje van je bedrijf.

Zo gaat de bank via je jaarrekening na hoe goed je bedrijf het doet. Investeerders gebruiken je jaarrekening als bron bij hun doorlichting van je onderneming. Leveranciers checken er je kredietwaardigheid mee. Klanten controleren ze om te zien of je wel een solvabele partner bent. En ga zo maar door.

Kortom, je jaarrekening wordt meer gelezen dan je denkt. En daarom besteedt het Finivo-team er ook de juiste aandacht aan.

Cijfersbespreking

De balans is ook een bron van heel wat relevante informatie om betere bedrijfsbeslissingen te nemen. Daarom bespreekt je Finivo-vertrouwenspersoon de balanscijfers steeds met jou.

Onze specialisten zorgen voor de nodige vergelijkende analyses. Die geven je een duidelijk beeld van de evolutie van je cijfers en je activiteit. Samen kijken we ook naar toekomstige cijfers en budgetten. Dat is een goede vertrekbasis voor de optimalisatie van je fiscaliteit of investeringsprojecten.

Onderhandel je over de overname of de verkoop van je bedrijf? Dan zorgen de Finivo-specialisten ervoor dat je financiële gezondheid optimaal weergegeven wordt.

Boekhouden

Jouw dossier wordt binnen Finivo opgevolgd door een vast team van executives en experts. Zij begeleiden je bij alle aspecten van je aangiftes.

Finivo heeft zijn boekhouddiensten maximaal gedigitaliseerd. Daardoor verloopt het doorgeven van informatie en documenten sneller en efficiënter.

Voor de input heb je de keuze. Heb je een eigen softwarepakket dat aan alle wettelijke verplichtingen voldoet? Dan kan je dit gerust behouden.

Wil je werken met een van onze (online) boekhoudapplicaties? Dan kijken we samen welke oplossing het best bij jouw organisatie past. Finivo werkt o.m. met BOB Software, Exact Online, Octopus, POPSY, Silverfin en Winbooks.

Fiscaliteit

BTW

Of je nu nationaal of internationaal zaken doet, de BTW-wetgeving is een bijzonder complexe materie. De regels verschillen van land tot land en veranderen voortdurend.

In het multidisciplinair team van Finivo vind je de juiste specialisten, die de BTW-wetgeving perfect kennen en op de hoogte zijn van de laatste wijzigingen. Hun advies zorgt ervoor dat je optimaal aan je verplichtingen voldoet.

Uiteraard neemt het Finivo-team ook alle praktische zaken van je over: het indienen van BTW-aangiftes, intracommunautaire opgaven, BTW-listings en alle andere BTW-formaliteiten. Bereid je dit liever zelf voor? Dan kan je op ons rekenen voor een controle voor alles doorgestuurd wordt.

Finivo kan je als buitenlandse ondernemer in België ook als vaste vertegenwoordiger bijstaan

Vennootschapsbelasting

Als je de financiële actualiteit een beetje volgt, kan je er niet naast kijken: in de vennootschapsbelasting is er een wildgroei aan nieuwe regels. Jaarlijks komt de overheid met nieuwigheden, die vaak nog ettelijke keren veranderen.

De Finivo-experts volgen al deze wijzigingen op de voet. Daarbij kijken ze naar de gevolgen voor jou op korte en lange termijn. Want natuurlijk kennen ze ook je onderneming door en door. Zo kan je zeker zijn van een optimale aangifte, inclusief een maximale besparing via voorafbetalingen.

Finivo heeft ook een team van experts gespecialiseerd is in de fiscale aangifte van vzw’s.

Personenbelasting

Als ondernemer bestaat er vaak een duidelijk verband tussen je bedrijfsfiscaliteit en je persoonlijke fiscaliteit. Het advies van de specialisten van Finivo helpt je om beide perfect op elkaar af te stemmen. Simulaties en tegenberekeningen geven je een klare kijk op de mogelijkheden. Daarnaast optimaliseren we ook je sociale bijdragen.

We denken ook samen met jou na over hoe het succes van je onderneming bijdraagt tot je persoonlijk vermogen in de beste fiscale omstandigheden. Voor successieplanning ben je bij ons eveneens aan het juiste adres.

Ons team adviseert je niet alleen. We nemen ook het invullen van je aangifte voor onze rekening. Als je ons als mandataris aanduidt, profiteer je meteen van een langere indieningstermijn.

Uiteraard ben je ook als particulier welkom bij Finivo. Buitenlandse ingezetenen kunnen rekenen op fiscaal advies op maat.

Bijstand bij controle

Het aantal fiscale controles neemt toe. Een degelijke voorbereiding en een gedetailleerde verdediging zijn dan van essentieel belang.

Het Finivo-team heeft een uitgebreide ervaring en staat je bij tijdens alle onderdelen van de procedure.

Ook als je in bezwaar of beroep gaat tegen een belastingaanslag kan je op onze specialisten rekenen.

Opdrachten

Aandeelhoudersbegeleiding

Finivo kan je ook adviseren in je hoedanigheid van individuele aandeelhouder. Wij verdedigen je individuele rechten op algemene vergaderingen en staan je bij als je je controlerecht wil uitoefenen.

Onze experts hebben een bijzondere expertise in familiale aandeelhoudersgeschillen, die een diepe empathie en uitzonderlijke bemiddelingstechnieken vragen. Ze zijn ook sterk in het uitwerken van alternatieve oplossingen voor dit soort conflicten.

Overname (Due Diligence)

Ben je van plan om een andere overneming of activiteit over te nemen? Reken dan op het Due Dilligence-onderzoek van het multidisciplinair team van Finivo om alle risico ’s in kaart te brengen.

We bekijken de financiële, fiscale, juridische, operationele en administratieve valkuilen en opportuniteiten. Die brengen we samen in een gefundeerd rapport. Zo kan je een juiste overnameprijs bepalen en een weloverwogen beslissing nemen.

Fusie- en splitsingadvies

Wil je je bedrijfsactiviteiten samensmelten of bundelen met andere ondernemers? Ervaar je de noodzaak om je bedrijfsstructuur te vereenvoudigen, bijvoorbeeld na een overname? Of streef je naar meer rendabiliteit door activiteiten af te splitsen?

Ons multidisciplinair specialistenteam bekijkt samen met jou de verschillende mogelijkheden. Daarbij hebben onze experts oog voor de juridische aspecten, de fiscale gevolgen en andere opportuniteiten.

Zodra het plan is uitgestippeld begeleiden we je bij het succesvol doorlopen van de verschillende stappen.

Vereffeningsadvies

Sinds de nieuwe wetgeving van 2 juni 2006 is de procedure van vereffening strikter geworden, niet alleen voor de benoeming van de vereffenaar maar ook voor de bekendmaking en goedkeuring van het verdelingsplan van de activa.

Finivo bekijkt samen met jou de financiële haarbaarheid van de vereffening en staat je bij in elke stap van het traject.

Omzettingsadvies

Bij de start van je bedrijf heb je voor een specifieke rechtsvorm gekozen. Maar als je onderneming groeit, kunnen er heel wat redenen zijn om die te wijzigen: bescherming van het eigen vermogen, fiscale optimalisatie, de komst van nieuwe investeerders, …

Het multidisciplinair team van Finivo adviseert je over de juiste rechtsvorm, de beste aanpak van de omzetting, de voorwaarden waaraan je moet voldoen en de kosten waar je rekening mee moet houden.

Vervolgens staan we aan je zijde in elke stap van de omzetting.

Bedrijfsadvies

Startersadvies

Je wil een eigen onderneming oprichten of als zelfstandige van start gaan? Dan kan je op de Finivo-experten rekenen om je idee waar te maken.

Alles begint met een sterk businessplan en een waterdicht financieel plan. Daarmee overtuig je de bank, eventuele businesspartners en -last but not least- jezelf dat je onderneming of project een succes gaat worden. Je Finivo-adviseur maakt een gedetailleerde simulatie die een objectieve visie geeft op de financiële haalbaarheid van je plannen. Zo heb je een concreet vertrekpunt om je doelstellingen bij te sturen waar nodig, je financiering in orde te brengen en verrassingen uit te sluiten.

De start van een carrière als zelfstandige of een eigen onderneming heeft ook een juridisch aspect. De Finivo-adviseurs helpen je bij het opstellen van je ontwerpstatuten en begeleiden je bij de notaris. We geven ook je informatie door aan de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW en regelen je aansluitingen bij de verschillende instanties, zoals het sociaal secretariaat.

Transformatiebegeleiding

Bedrijven evolueren continu, net als de wereld waarin ze opereren. Soms zijn die veranderingen waar je met je onderneming door moet bijzonder ingrijpend. Denk maar aan een overname, een nieuwe marktintroductie, een reorganisatie, een innovatie of plotse concurrentie uit andere markten.

Als ondernemer beschik je niet altijd over de tijd of de expertise om zo’n transformatie te sturen. Change management is dan ook een specialiteit op zich.

In het multidisciplinair team van Finivo zitten experts die al heel wat veranderingstrajecten op de teller hebben. Aarzel niet om op hen een beroep te doen. Zij analyseren de situatie, maken een synthese en stellen een plan van aanpak op. Zelfs voor de implementatie van je veranderingstraject kan je op hen rekenen.

Managementevaluatie

Het is een goed idee om regelmatig met een kritisch oog naar de leiding van je onderneming te kijken.

Is de sturing van mijn bedrijf nog wel duidelijk? Functioneren het managementteam, de directieraad, de raad van bestuur en de raad van advies zoals je van hen mag verwachten? Is er goede interconnectie? De Finivo-experts maken een strategische synthese en starten op basis daarvan een bemiddeling op.

Interimmanagement

Is er een van je financiële keymensen uitgevallen? Dan is het een goed idee is om tijdelijk een interimmanager van Finivo in te schakelen.

Met een interimmanager van Finivo verzeker je je van specialistische knowhow in het financiële en/of fiscale domein en een objectieve kijk van buitenaf.

Dankzij die kwaliteiten is een interimmanager van Finivo niet alleen vanaf dag 1 rendabel, hij of zij kan ook makkelijker anticiperen op problemen en is ideaal geplaatst om bij “lastige” beslissingen te helpen.

Finivo biedt interimmanagement in finance maar ook in hr.

Objectieve diagnose

Elke ondernemer komt wel eens in een fase terecht waarbij hij zich afvraagt: “Ben ik nog wel goed bezig met mijn bedrijf?” Een objectieve diagnose van een team van experten kan dan het nodige inzicht brengen.

Wat drijft mijn bedrijf? Waar zit het potentieel? Is mijn onderneming groot genoeg? Is ze nog “proper”? Wat is de oorzaak van de pijn die mijn bedrijf elke dag voelt? Welke vraag je je ook stelt, het multidisciplinair team van Finivo maakt een analyse en komt binnen de 5 dagen met antwoorden. Op basis daarvan stellen we samen een actieplan voor de toekomst op.

Digitale Transformatie

Dashboard

Het grootste voordeel van digitalisering is de grote hoeveelheid data waar je over beschikt. Maar data worden pas relevant als je ze op de juiste manier met elkaar verbindt en voor de juiste mensen beschikbaar maakt. De IT-specialisten van Finivo kunnen je helpen met de ontwikkeling van een dashboard, op maat van je bedrijf.

Elke kwartaal kan je je cijfers raadplegen, inclusief individuele rekeningen en de onderliggende facturen. Je beschikt tevens over op maat gemaakte rapporten en kan vergelijkingen maken met vorige jaren en maanden of met je budget.

Documenten digitaal aanleveren

Via een uniek mailadres gekoppeld aan jouw boekhouding kan je eenvoudig al jouw documenten elektronisch doorsturen naar Finivo. Foto’s van tickets, rekeningen of bonnetjes kunnen rechtstreeks doorgezonden worden via onze eigen MyFinivo mobile app en staan onmiddellijk in de boekhouding.

Onze IT-specialisten begeleiden je in de uitbouw van een platform, op maat van jouw bedrijf, met snelle scanningoplossingen voor alles wat je op papier ontvangt en eenvoudige uploadapplicaties voor pdf’s en elektronische facturen. Daarnaast kunnen we rechtstreekse koppelingen opzetten met applicaties zoals Dropbox, Zoomit, PEPPOL en de meest gangbare facturatieprogramma’s.

Automatische verwerking van documenten

Je financiële medewerkers verliezen het meest tijd met het verwerken van boekhoudkundige documenten. Door het makkelijk continu aanleveren van documenten wordt de piek op het einde van het kwartaal afgevlakt.

Alle documenten worden bij invoer gecategoriseerd als aankoopfactuur, verkoopfactuur, bankuittreksel, loonstaat, … De software herkent en codeert automatisch alle relevante basisgegevens (datums, btw-nummer, factuurnummer, bedragen, …). Je hoeft dus helemaal niets handmatig te doen.

Snel even kijken of er nog openstaande facturen zijn onder jouw klanten of leveranciers? Op zoek naar een bepaalde aankoopfactuur? Je krijgt overal en altijd toegang tot een overzichtelijk archief dat eenvoudig doorzocht kan worden.

Basisvragen worden bovendien door het platform beantwoord. Je vindt de antwoorden online terug op het dashboard, in één van de rapporten, in het digitaal archief of in de detail-schermen over klanten en leveranciers. Meer tijd om te focussen op waar het echt toe doet!


Vereenvoudigd betalen

Handmatig uitvoeren van betalen vraagt niet alleen veel van je tijd, het houdt ook risico’s in: vergetelheden, fouten bij de invoer, dubbele betalingen. Onze IT-specialisten kunnen je helpen om ook dit betaalluik te automatiseren. Je aankoopfacturen worden bij zo’n oplossing automatisch omgezet in betalingsbestanden. Na je goedkeuring worden die zonder extra handelingen online verwerkt door je bank.

Business Intelligence Tools

Slimmer zaken doen

De naam zegt het zelf: onze Business Intelligence Tools helpen je om slimmer zaken te doen.

Met het implementeren van de juiste tools krijg je een rapportering op maat die je cijfers in een breder perspectief plaatsen. Onze adviseurs van Finivo bespreken samen met jou wat voor jou belangrijk is en werken een Business Intelligence implementatie op maat uit.

Wil je een rapportering in functie van je KPI’s? Ga je voor een sectoromvattend verslag dat jouw cijfers vergelijkt met die van collega’s of concurrenten? Is het voor jou belangrijk om gegevens op welbepaalde tijdstippen te ontvangen? Samen met onze IT-specialisten zetten we jouw rapporteringsoplossing van a tot z op.

We’re always looking for talented people.

Kom jij ons team versterken?