Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

20/03


Zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus kunnen een financiële uitkering ontvangen.

Voor wie

Zelfstandigen in hoofdberoep

Ook starters komen in aanmerking, net als zelfstandigen die nog onbetaalde sociale bijdragen hebben.

Voor wat

Onderbreking van de activiteit ten gevolge van het coronavirus

Zelfstandige moet onderneming verplicht sluiten (bv. horeca)

Deze zelfstandigen hebben automatisch recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020.

Het speelt hierbij geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Kunnen bijvoorbeeld ook de volledige financiële uitkering genieten:

Handelszaken die verplicht op afspraak moeten werken

Restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten

Zelfstandige sluit onderneming uit voorzorg/te weinig klanten

De zelfstandige die zijn activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen (maar minder dan een volledige maand) onderbreekt zal aanspraak kunnen maken op een financiële uitkering die varieert tussen 25% en 100% van het bedrag van de maandelijkse uitkering.

Deze onderbreking moet volledig zijn.

Zelfstandige bedrijfsleider of bestuurder

Zelfstandigen die onder de vorm van een vennootschap werken en hun onderneming volledig moeten sluiten omwille van de maatregelen in het kader van het corona-virus, zullen ook recht hebben op de financiële uitkering. Het feit dat de zelfstandige bedrijfsleider of bestuurder nog bezoldigingen ontvangt van de vennootschap, is geen beletsel om het overbruggingsrecht te genieten.

Maandelijkse financiële uitkering

Om de gezinssituatie te bepalen volstaat een verklaring op eer van de zelfstandige.

Aanvraagprocedure

Aanvraagformulier zijn beschikbaar op de site van je sociale verzekeringsfonds. Je kan dit document dan per mail terugbezorgen aan hen.

We’re always looking for talented people.

Kom jij ons team versterken?

Meer nieuws lezen? Check ook deze:

Nieuwe coronamaatregel: investeringsaftrek naar 25%

16/06

Nieuwe coronamaatregel: investeringsaftrek naar 25%
De zogenaamde superkern lanceerde vrijdag een aantal nieuwe steunmaatregelen om bedrijven door de coranacrisis te loodsen. Één van deze maatregelen is het optrekken van de investeringsaftrek naar 25%. De superkern wil hiermee investeringen in en doo…
Lees meer

Aanvragen Corona hinderpremie

27/03

Omwille van de coronamaatregelen worden sommige bedrijven verplicht de deuren te sluiten. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona hinderpremie in het leven geroepen. Deze kan nu aangevraagd worden! Je hebt tot en met 5 mei 2020 om dit in orde te…
Lees meer

Steunmaatregelen mbt sociale bijdrage zelfstandige

18/03

Steunmaatregelen mbt sociale bijdrage zelfstandige
De overheid heeft een aantal maatregelen uitgewerkt voor ondernemingen die hinder ondervinden van de verspreiding van het coronavirus. Graag geven we een update omtrent de maatregelen met betrekking tot de sociale bijdrage van zelfstandigen. 1. Bet…
Lees meer