Het coronavirus: gevolgen voor uw bedrijf

11/03


De gevolgen van de verspreiding van het coronavirus worden al door veel bedrijven gevoeld. Ondernemingen die hinder ondervinden kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën. Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven om hun tijdelijke moeilijkheden te overbruggen.

Wie komt in aanmerking voor steunmaatregelen?

Alle natuurlijke- of rechtspersonen die in het bezit zijn van een ondernemingsnummer die hinder ondervinden door de verspreiding van het coronavirus. Dit moet aangetoond worden, bijvoorbeeld een daling van het omzetcijfer, een daling of annulering van bestellingen/reservaties, …

Welke maatregelen worden er getroffen?

Tijdelijke werkloosheid

Ondernemingen die tijdelijk personeel niet kunnen tewerkstellen, kunnen een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Om beroep te doen op dit stelsel kunnen deze bedrijven zich richten tot de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Ook wanneer één van uw werknemers in quarantaine moet geplaatst worden omwille van een risico op besmetting, kan u beroep doen op deze vorm van tijdelijke werkloosheid. U bent dan aan de betrokken werknemer geen loon verschuldigd.

Indien u als zelfstandige gedwongen bent om uw activiteit te onderbreken, kan u onder bepaalde voorwaarden genieten van een vervangingsinkomen ten bedrage van €1.266,37 per kalendermaand van onderbreking (€1.582,46 in geval van gezinslast) binnen het kader van het overbruggingsrecht.

Uitstel van bepaalde betalingen of belastingen

Het is mogelijk bepaalde schulden af te lossen via een afbetalingsplan. Ook kan een vrijstelling van nalatigheidsinteresten en kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling verkregen worden.

Deze schulden omvatten bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.

Hoe uitstel van betaling aanvragen?

Er dient één aanvraag per schuld ingediend te worden die geldt voor alle maatregelen.

De aanvraag kan opgesteld worden op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht, en uiterlijk op 30 juni 2020.

Het formulier en het contactpunt dat de aanvraag zal behandelen kan men terugvinden op de website van de FOD Financiën.

We’re always looking for talented people.

Kom jij ons team versterken?

Meer nieuws lezen? Check ook deze:

Nieuwe coronamaatregel: investeringsaftrek naar 25%

16/06

Nieuwe coronamaatregel: investeringsaftrek naar 25%
De zogenaamde superkern lanceerde vrijdag een aantal nieuwe steunmaatregelen om bedrijven door de coranacrisis te loodsen. Één van deze maatregelen is het optrekken van de investeringsaftrek naar 25%. De superkern wil hiermee investeringen in en doo…
Lees meer

Aanvragen Corona hinderpremie

27/03

Omwille van de coronamaatregelen worden sommige bedrijven verplicht de deuren te sluiten. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona hinderpremie in het leven geroepen. Deze kan nu aangevraagd worden! Je hebt tot en met 5 mei 2020 om dit in orde te…
Lees meer

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

20/03

Zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus kunnen een financiële uitkering ontvangen. Voor wie Zelfstandigen in hoofdberoep Ook starters komen in aanmerking, net als…
Lees meer